ANATOMSKI  (BIODIMENZIONALNI)  IMPLATATI
 

 
 

Savremeno povećavanje dojki uz pomoć implantata je sve prirodnije zahvaljujući  anatomskim ili kružnim implantatima poslednje generacije, čije je pozicioniranje prilagodjeno grudnom košu  pacijentkinje /dual plane, premuskularno, subfascijalno/, ali zavisi i od aktuelnog oblika dojki.
 
Neki implantati su okrugli (round profile) dok drugi imaju oblik suze i najbliži su prirodnom izgledu dojki (anatomski ili biodimenzionalni ili tear drop shape).
 
Okrugli imlatati
dovode do povećavanja  punoće dojki u celini, od vrha do dna kao i poprečno.

Anatomski implatati oblikom podsećaju na suzu i dizajnirani su da podržavaju prirodni profil dojki /sa većom punoćom u donjem delu dojke/.

Pored oblika implantata njihova projekcija i veličina takodje imaju važnu ulogu u dobijanju željenog izgleda.

Razgovor sa vašim hirurgom, u smislu vaših želja i očekivanja je bitan u cilju pravilnog izbora oblika i veličine implantata. Željena veličina implantata se bazira na Vašim željama, ali je i ograničena anatomskim karakteristikama  Vašeg  grudnog koša kao što je širina istog, punoća i elastičnost kože kao i  količina žlezdanog i masnog tkiva dojki. Ponekad nerealne želje za prevelikim  implantatima mogu kompromitovati  željeni estetski rezultat, a rizik od hirurških komplikacija može biti povećan.

O najboljoj opciji, i sa medicinske i estetske strane, trebalo bi da se posavetujete sa svojim hirurgom.

Noviji tipovi implantata punjeni su silikonskim gelom koji zadržava svoj oblik /stabilna forma gela/. Silikon koji se nalazi u grudnim implantatima shodno svom obliku i gustini podržava i omogućava prirodniji osećaj grudi.

Implatati
Okrugli implatat
Anatomski (biodimenzionalni) implatat
    pre    
posle
    pre    
posle
    pre    
posle
    pre    
posle