SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA
PLASTI
ČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE 
"011"
 
 

 

CURRICULUM VITAE

dr ALEKSANDAR DUŠANOVIĆ
bavi se hirurgijom od 1987. godine. Poseduje Diplomu specijaliste za opštu hirurgiju, Diplomu specijaliste za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju - jedine zvanične diplome koje su priznate od strane Medicinskog fakulteta u Beogradu.
 

   

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1987. godine.

Po završenom opštem lekarskom stažu postaje jedan od najmlađih asistenata  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Katedri za Anatomiju i kao sledstveni nastavak daljeg usavršavanja paralelno započinje specijalizaciju iz opšte hirurgije.

Od 1989. radi u Kliničko Bolničkom Centru Zemun gde se bavio opštom i plastičnom hirurgijom na Odseku za rekonstruktivnu hirurgiju šake.

1993. postaje šef odseka za plastičnu hirurgiju, a u okviru specijalizacije iz plastične i rekonstruktivne hirurgije provodi četiri godine na Klinici za plastičnu hirurgiju VMA, Kliničkom Centru Srbije, Specijalnoj ortopedsko hirurškoj bolnici Banjica i Dečjoj Klinici KCS.

1996. god postaje magistar medicinskih nauka.

Član je Srpskog Lekarskog Društva, Sekcije za Anatomiju Srbije, Sekcije za opštu hirurgiju, Sekcije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Srbije (SRBRAS), Evropskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirugiju (ESPRAS) Svetskog udruženja za plastičnu i estetsku hirurgiju (ISAPS) i Mediteranskog udruženja za estetsku i plastičnu hirurgiju (MESAPS).

dr Dušanović je prezentovao više od 40 stručnih radova na kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu i objavio desetine radova u jugoslovenskim i internacionalnim publikacijama.
 

   

   


dr Aleksandar Dušanović, MD, MSc

Plastic Surgeon, General Surgeon
Office address: Admirala Geprata 13
11000 Belgrade
Srbija
 
Former Intern in Medicine, Belgrade University Clinical Center
Specialization Examination for Medical Doctors [1988]
 

   


RESIDENCIES

 
Resident of General Surgery
- Belgrade University Clinical Center
- Clinical Hospital Center Zemun, Belgrade
- Specialization Examination in General Surgery [sept. 1993]
 

   


Resident of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

- Clinic for Burns, Plastic and Reconstructive Surgery, University Clinical
  Center, Belgrade
- Clinic for Plastic and Reconstructive Surgery, Military Medical Academy,
  Belgrade
- Clinic for Plastic and Reconstructive Hand Surgery, Special Orthopedic
  Surgical Clinic-Banjica, Belgrade
- Clinic for Plastic and Reconstructive Surgery, Clinic for Children University
  Clinical Center, Belgrade
- Specialization Examination in Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
  [1997]
- Former Assistant Professor of Anatomy, Institute of Anatomy, University
  Medical School, Belgrade
- General Surgeon, Division of Traumatology, Clinical Hospital Center
  Zemun, Belgrade
- Former Surgical Consultant for the American Embassy, Belgrade (COR
  DIPLOMATIC)
- Former Chief of Department for Plastic, Reconstructive and Aesthetic
  Surgery, Division of General Surgery and Traumatology, Clinical Hospital
  Center Zemun, Belgrade.
 

   


Private Aesthetic Surgical Clinic 011, Belgrade, Serbia

- Member of International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
- Member of European Section of Plastic, Reconstructive and Aesthetic
  Surgery (ESPRAS)
- Member of Mediterranean Society of Aesthetic Plastic Surgery (MESAPS)
- Member of Serbian Medical Society, Section of Plastic, Reconstructive and
  Aesthetic Surgery (SRBPRAS)
- Member of Serbian Medical Society, Section of General Surgery
- Member of Serbian Anatomical Society.