HIRURGIJA ŠAKE
 

 
 

Podrazumeva intervencije koje zahtevaju ambulantni tretman odnosno hospitalizaciju do 24 časa.

Kongenitalne anomalije tipa sindaktilije i polidaktilije, akutna trauma šake, pokrivanje kožnih defekata i korekcije ožiljaka, povrede tetiva šake, povrede perifernih nerava, opekotine šake, Dipitrenova kontraktura, upale tetivnih omotača, higromi šake.

Anestezija: Intervencije se izvode u perifernoj blok anesteziji (aksilarni blok) i traju u zavisnosti od patološkog supstrata od pola časa do 2,5 časa.

    pre    
posle
pre
posle
pre
posle
pre
posle