KILE PREDNJEG TRBUŠNOG
 

 
 

Operativno rešavanje svih vrsta kila prednjeg trbušnog zida (ingvinalne, femoralne, pupčane, postoperativne incizione) posebnom specifičnom metodologijom korišćenjem plastičnohirurških tehnika bez ili sa stranim materijalom (mrežice). Obično se radi o mladim ljudima u punoj životnoj aktivnosti ili o sportistima, ali i o starijim osobama.

Trajanje procedure i anestezija: Operacija se izvodi ambulantno u epiduralnoj anesteziji i traje oko 3o minuta ili izuzetno u opštoj anesteziji kada je potrebna hospitalizacija od 24 časa.

Oporavak: Veoma brzo uključivanje u normalne životne aktivnosti, a početak intenzivnijih sportskih aktivnosti za mesec dana.

    pre    
posle
pre
posle
pre
posle