SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA
PLASTI
ČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE 
"011"
 
 

    Pogledajte prezentacije domaćih i svetskih udruženja za plastičnu i estetsku hirurgiju.
 
 
 

SRBPRAS  Udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Srbije

       
   

IPRAS The International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

       
   

ISAPS International Society of Aesthetic Plastic Surgery

       
   

MESAPS Mediterranean Society of Aesthetic Plastic Surgery