POVEĆAVANJE DOJKI  
(Augmentaciona mamoplastika)
 

 
 

Ličnu želju pacijenta za uvećanjem dojki nedvosmisleno prati i medicinska odluka od strane stručnjaka, plastičnog hirurga. Percepcija koju imamo o sebi određuje ko smo i kako se predstavljamo drugima. Ne oseća svaka žena potrebu za povećavanjem dojki, ali je mnogim ženama pružila osećaj lične sigurnosti i lepšeg i senzualnijeg izgleda. U današnje vreme postoje brojne operativne opcije i rešenja za uvećavanje dojki, koje je potrebno znati pre donošenja konačne odluke.
 
Postoje brojni oblici i veličine implantata različitih proizvođača, koji se danas koriste, a od kojih je samo određeni tip adekvatan za svakog pacijenta ponaosob, što je sve potrebno znati pre operacije. Na taj način ćete izbeći upliv trgovačke manipulacije u vašu definitivnu odluku.
U našoj klinici se koriste isključivo implantati najnovije generacije kružnih i biodimenzionalnih implantata dva najbolja svetska proizvođača (Mentor i McGhan).

 
Odluka svake žene je individualna i treba da bude doneta na osnovu njenih želja, potreba i očekivanja. Intervencija uvećavanja dojki se obično izvodi kod osoba sa konstitucionalno malim dojkama ili dojkama smanjenim nakon porođaja.

Neposredno pre intervencije potrebno je uraditi ultrazvučni pregled dojki ili mamografski pregled u zavisnosti od starosnog doba i pozitivne porodične anamneze pacijentkinje.

Cilj:  Uvećanje volumena grudi i poboljšanje oblika uz pomoć implantata sa silikonskim gelom plasiranim iza mlečne žlezde/retko /ili ispod velikog grudnog mišića/ submuskularno ili dual plane /ili ovojnice velikog grudnog misia/ subfacijalno/.

Operativna tehnika:  Najčešće se koristi pristup u brazdi ispod dojke, gde se plasira rez dužine do 4 cm, tako da bude sakriven u kožnom naboru i potpuno nevidljiv ili po periferiji koluta bradavice ili kroz pazušnu jamu. U zavisnosti od implantata, formira se prostor iznad ili ispod grudnog mišića, u koji će se proteza smestiti, ostavljajući pri tom potpuno nedirnutu mlečnu žlezdu.

Trajanje procedure i anestezija:  Procedura traje od 1 do 1,5 čas i obavlja se u lokalnoj anesteziji, iv analgosedaciji ili u opštoj anesteziji.

Oporavak:  Povratak na uobičajene aktivnosti nakon nekoliko dana. Preporučuje se nošenje posebnog grudnjaka ili zavoja nakon operacije. Podlivi i manji edemi prisutni su posle operacije i nestaju najvećim delom za desetak dana. Tokom prvih mesec dana nije poželjno obavljanje težih fizičkih aktivnosti.

Retke komplikacije:  Prolazni poremećaj osetljivosti bradavica, blagi otok i osećaj napetosti, koji se povlače za 1-2 nedelje. Najpoznatija komplikacija  povezana sa silikonskim implantatima je kapsularna kontraktura/kontrakcija  ožiljnog tkiva oko implantata koje u odredjenim slučajevima izaziva bol i deformiše izgled dojki. Drugi poznati rizik je pucanje /ruptura/ implantata. Vaš hirurg će porazgovarati sa vama o svim prednostima i potencijalnim komplikacijama ove intervencije.

    pre    
posle
pre
posle
pre
posle
pre
posle  
pre
posle  
pre
posle